Honorowy Patronat nad Festiwalem Filmu i Sztuki DWA BRZEGI objęli:

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pan Kazimierz Michał Ujazdowski,
  • Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Jarosław Zdrojkowski,
  • Ambasador Republiki Czeskiej - Jego Ekscelencja Bedrich Kopecky.

Zmieniony ( 10.03.2008. )